نرم افزار مدیریت تعویض روغن

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  • ثبت بی نهایت مشتری
  • ثبت بی نهایت خودرو
  • ثبت بی نهایت تعویض روغن انجام شده
  • تفکیک لیست بدهکاران و بستانکاران
  • محاسبه سود و زیان
  • یادآوری سررسید چک
  • ثبت بی نهایت چک
  • ثبت نوع روغن تعویض شده و انواع خدمات انجام شده
  • چاپ کارت کیلومتر تعویض روغن و کیلومتر بعدی جهت تعویض روغن به همراه لیست خدمات انجام شده
شناسه محصول: تعویض روغن البرز دسته: