ساخت نرم افزار اختصاصی تحت ویندوز
پشتیبانی

پاسخگویی ۲۴ ساعته

پرداخت امن

توسط کارتهای شتاب

بازگشت وجه

ضمانت بازگشت تا ۷ روز

تضمین کیفیت

تضمین خدمات و محصولات

نرم افزار مدیریت کارواش (کپی)
 • ثبت بی نهایت کارمند و کارگر
 • ثبت مرخصی روزانه به تعداد تعریف شده
 • ثبت مرخصی ساعتی
 • ثبت بی نهایت کارمند و کارگر
 • ثبت مرخصی روزانه به تعداد تعریف شده
 • ثبت مرخصی ساعتی
 • ثبت بی نهایت کارمند و کارگر
 • ثبت مرخصی روزانه به تعداد تعریف شده
 • ثبت مرخصی ساعتی
 • ثبت بی نهایت کارمند و کارگر
 • ثبت مرخصی روزانه به تعداد تعریف شده
 • ثبت مرخصی ساعتی
 • ثبت بی نهایت کارمند و کارگر
 • ثبت مرخصی روزانه به تعداد تعریف شده
 • ثبت مرخصی ساعتی
 • ثبت بی نهایت کارمند و کارگر
 • ثبت مرخصی روزانه به تعداد تعریف شده
 • ثبت مرخصی ساعتی
نرم افزار مدیریت کارواش (کپی) ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تعداد فروش : 0
پشتیبانی رایگان و مادام العمر
ویدئو
نرم افزار مدیریت کارواش
 • ثبت بی نهایت کارمند و کارگر
 • ثبت مرخصی روزانه به تعداد تعریف شده
 • ثبت مرخصی ساعتی
 • ثبت بی نهایت کارمند و کارگر
 • ثبت مرخصی روزانه به تعداد تعریف شده
 • ثبت مرخصی ساعتی
 • ثبت بی نهایت کارمند و کارگر
 • ثبت مرخصی روزانه به تعداد تعریف شده
 • ثبت مرخصی ساعتی
 • ثبت بی نهایت کارمند و کارگر
 • ثبت مرخصی روزانه به تعداد تعریف شده
 • ثبت مرخصی ساعتی
 • ثبت بی نهایت کارمند و کارگر
 • ثبت مرخصی روزانه به تعداد تعریف شده
 • ثبت مرخصی ساعتی
 • ثبت بی نهایت کارمند و کارگر
 • ثبت مرخصی روزانه به تعداد تعریف شده
 • ثبت مرخصی ساعتی
نرم افزار مدیریت کارواش ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تعداد فروش : 10
پشتیبانی رایگان و مادام العمر
ویدئو
نرم افزار مدیریت تعویض روغن
نرم افزار مدیریت تعویض روغن ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تعداد فروش : 4
پشتیبانی رایگان و مادام العمر
ویدئو
نرم افزار مدیریت انبار
 • ثبت بی نهایت کارمند و کارگر
 • ثبت مرخصی روزانه به تعداد تعریف شده
 • ثبت بی نهایت کارمند و کارگر
 • ثبت مرخصی روزانه به تعداد تعریف شده
 • ثبت مرخصی ساعتی
 • ثبت بی نهایت کارمند و کارگر
 • ثبت مرخصی روزانه به تعداد تعریف شده
 • ثبت مرخصی ساعتی
 • ثبت بی نهایت کارمند و کارگر
 • ثبت مرخصی روزانه به تعداد تعریف شده
 • ثبت مرخصی ساعتی
 • ثبت بی نهایت کارمند و کارگر
 • ثبت مرخصی روزانه به تعداد تعریف شده
 • ثبت مرخصی ساعتی
 • ثبت بی نهایت کارمند و کارگر
 • ثبت مرخصی روزانه به تعداد تعریف شده
 • ثبت مرخصی ساعتی
نرم افزار مدیریت انبار ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تعداد فروش : 0
پشتیبانی رایگان و مادام العمر
ویدئو
نرم افزار مدیریت حضور و غیاب
نرم افزار مدیریت حضور و غیاب ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تعداد فروش : 0
پشتیبانی رایگان و مادام العمر
ویدئو