قورمه سبزی

تومان۹,۰۰۰

سفارش

بختیاری

تومان۲۵,۰۰۰

سفارش

چلو ماهی

تومان۲۹,۰۰۰

سفارش

کوبیده

تومان۹,۰۰۰

سفارش